جدول سایز


           جدول سایز مانتو و کت‌ جین

سایز مدیوم ۳۶ و ۳۸

سایز لارج ۴۰ و ۴۲

سایز ایکس لارج ۴۴ و ۴۶

دو ایکس لارج ۴۸ و ۵۰

در کت کوتاه ها اندازه های دور سینه و بازو در نظر گرفته بشه


           جدول سایز شلوار جین جذب